Kvisle Skog Vel ønsker velkommen til Årsmøte 2019 - 2020 lørdag 26. september kl. 11:00 på badeplassen ved Metjønn.
Som følge av- og av hensyn til pågående pandemi, velger vi å gjøre dette tiltaket i år og avholder møtet derfor utendørs.
Videre ser vi oss dessverre nødt til å begrense adgang til årsmøtet til en person fra hver hytte.
Samtlige årsmøtedokumenter finner dere her:

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com