top of page
Kvisle Skog Vel ønsker velkommen til Årsmøte 2019 - 2020 lørdag 26. september kl. 11:00 på badeplassen ved Metjønn.

Som følge av- og av hensyn til pågående pandemi, velger vi å gjøre dette tiltaket i år og avholder møtet derfor utendørs.

Videre ser vi oss dessverre nødt til å begrense adgang til årsmøtet til en person fra hver hytte.

Samtlige årsmøtedokumenter finner dere her:
bottom of page