Kvisle Skog og historien

Hvem som gikk der først, og hvorfor de gikk der, vet ingen.

Men at det i uminnelige tider har ferdes folk i området vet vi.

De eldste spor etter mennesker i nærheten er fra Skaget, rett under Skagsåsen.

Der er det gjort funn av skaftehulløks og en flintedolk fra steinalderen.

Fra Kravik ved Norefjorden er det gjort liknende funn.

Kvisle Skog, g. nr 1, br. nr. 1 er fra gammelt av gårdskoger. Hele området var ett areal på 10010 mål skog og fjellterreng.

Et driftig Kvisle Skog Vel startet i 1980 jobben med å få skrevet ned det som var av historisk verdi for hytteområdet på Kvisle Skog. Dette arbeidet resulterte i boken "Fra Seterfjell til Hyttestell".

Essensielt lesestoff for alle hytteeiere og generelt for folk som ferdes i området.

Fra seterfjell til hyttestell.jpg

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com