top of page

Kvisle Skog og historien

Hvem som gikk der først, og hvorfor de gikk der, vet ingen.

Men at det i uminnelige tider har ferdes folk i området vet vi.

De eldste spor etter mennesker i nærheten er fra Skaget, rett under Skagsåsen.

Der er det gjort funn av skaftehulløks og en flintedolk fra steinalderen.

Fra Kravik ved Norefjorden er det gjort liknende funn.

Kvisle Skog, g. nr 1, br. nr. 1 er fra gammelt av gårdskoger. Hele området var ett areal på 10010 mål skog og fjellterreng.

Et driftig Kvisle Skog Vel startet i 1980 jobben med å få skrevet ned det som var av historisk verdi for hytteområdet på Kvisle Skog. Dette arbeidet resulterte i boken "Fra Seterfjell til Hyttestell".

Essensielt lesestoff for alle hytteeiere og generelt for folk som ferdes i området.

Fra seterfjell til hyttestell.jpg
bottom of page