Kart, tur- og løypeinformasjon

Kvisle Skog gir deg utgansgpunkt til en mengde turalternativer, alle årstider.

Det jobbes iherdig med oppgradering og utbedring av all skilting i området, og håpet er at vi i løpet av 2019 kan se de første resultatene av denne jobben.

Kart er uansett "kjekt å ha" og DNTs Trillemarka-Rollagsfjell anbefales på det sterkeste ved ferdsel i området. Kan kjøpes i nærområdet, eller på nett.

KART TRILLEMARKA.jpg

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com