KVISLE SKOG

IMG_8810.JPG

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Vi håper du farer varsomt frem i området. Fiske i vannene i området er tillatt for hytteeierne.

Jakt på storvilt er forbeholdt grunneierne, men for småviltjakt er det mulig å løse inn kort.

Hyttene du finner i dette området er uten strøm og vann. Men her har man tilgang til skjermet beliggenhet, med avstand mellom hytteveggene, solrike tomter, frihetsfølelse og generell nærhet til det gode liv.

 

I - og i ett med naturen.

05-1-19-0740
Vardefjell
Skispor
21-10-18-5125
Høst på hytta
21-10-18-5126
21-10-18-5125
Vardeåsen
Lauvåstjønn
Buvatn
Sommer på Kvisle Skog

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com