top of page

KVISLE SKOG

IMG_8812.JPG
IMG_8811.JPG
KVISLE LOGO FORVALTNING.jpg
IMG_8810.JPG

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Vi håper du farer varsomt frem i området. Fiske i vannene i området er tillatt for hytteeierne.

Jakt på storvilt er forbeholdt grunneierne, men for småviltjakt er det mulig å løse inn kort.

Hyttene du finner i dette området er uten strøm og vann. Men her har man tilgang til skjermet beliggenhet, med avstand mellom hytteveggene, solrike tomter, frihetsfølelse og generell nærhet til det gode liv.

 

I - og i ett med naturen.

bottom of page