top of page
IMG_8810.JPG

Spørsmål rundt vei?

- Kontakt:

Kvisle Skog ANS, ved grunneier Harald Bergan: 97018474

Kvisle Skog Vei, ved leder

Kjetil Bø: 91547540

eller

Vidar Sæther: 95037025

Vinterbrøyting, ved ansvarlig

Harald Bergan: 97018474

 

Når det gjelder vinterbrøyting:

HUSK at gjeldende regel er at brøyting skal være gjennomført fredager innen kl. 12:00.

Feltet skal holdes fremkommelig gjennom helgen, frem til 20:00 søndag kveld.

Ønsker man tilgang til feltet på andre ukedager, må dette gjøres på eget ansvar og/eller i avtale med ansvarlig vinterbrøyter, med de økonomiske forpliktelser dette eventuelt vil innebære!

VIKTIG INFORMASJON FOR VINTERSESONGEN 

Kvisle Skog - og veiene våre

Veiene våre er i bunn og grunn det viktigste vi har - i forhold til å kunne komme oss trygt frem, og hjem, til og fra hytta.

Vedlikehold er en kontinuerlig og evigvarende prosess, som nødvendigvis genererer kostnader, sommer som vinter.

Veiavgiften sendes ut og må betales hver vår/sommer og høst/vinter. (kr. 4500,-).

Hver hytte mottar TO kjøretillatelser som MÅ være synlige i bilvinduet under opphold.

I juli 2020 har vi inngått en formell "veisamarbeidsavtale" med Grunneierne. 

 

Dette gjør at Kvisle Skog Vei er posisjonert på en slik måte at tettere samarbeid, innsyn, innspill og prioriteringsvurderinger er innordnet i en formalisert avtale slik at hytteeiernes interesser vil være ivaretatt på en bedre måte i tiden fremover. Økonomisk innsyn og styring er også innbefattet som en del av avtalen.

stopp avgift.gif

Viktig informasjon: bompenger ved Markeset

"Bompengestasjonen" ved Markeset har vært "nede for telling" i en årrekke.

Men i disse dager "gjenåpner" denne, hvilket betyr at for samtlige kjøretøy,

UTEN GYLDIG KJØRETILLATELSE som benytter veiene til Kvisle Skog må det betales en veiavgift.

Personbiler kr. 50,-, tyngre kjøretøy kr. 75,-

Dette er et tiltak primært gjeninnført for å generere noen kjærkomne ekstra midler til veirelaterte tiltak i hyttelfeltet.

Med dette ekstra tilskuddet håper vi dessuten å begrense nødvendigheten av å øke veiavgiften for hytteeierne.

Derfor er det viktig at vi instruerer alle våre besøkende og påsér at denne avgiften betales.

Betaling gjøres fortrinnsvis med VIPPS, alternativt kan kontanter også benyttes.

Veiledning for betaling med VIPPS, veiledning for betaling KONTANT

Informasjonstavle, passér- og kvitteringssedler plasseres ut på den nye tavlen ved Markeset, slik at dette forhåpentligvis vil være enkelt og selvinstruerende for samtlige besøkende og brukere av veien!

veiskilt.JPG
bomstasjon.jpg

Når det gjelder vinterbrøyting:

HUSK at gjeldende regel er at brøyting skal være gjennomført

fredager innen kl. 12:00.

Feltet skal holdes fremkommelig gjennom helgen, frem til 20:00 søndag kveld.

Ønsker man tilgang til feltet på andre ukedager, må dette gjøres på eget ansvar og/eller i avtale med ansvarlig vinterbrøyter, med de økonomiske forpliktelser dette eventuelt vil innebære!

bottom of page