top of page
IMG_8810.JPG

Kvisle Skog - og veiene våre

Spørsmål rundt vei?

- Kontakt:

Kvisle Skog ANS, ved grunneier Harald Bergan: 97018474

Kvisle Skog Vei, ved leder

Kjetil Bø: 91547540

eller

Vidar Sæther: 95037025

Vinterbrøyting, ved ansvarlig

Harald Bergan: 97018474

 

Når det gjelder vinterbrøyting:

HUSK at gjeldende regel er at brøyting skal være gjennomført fredager innen kl. 12:00.

Feltet skal holdes fremkommelig gjennom helgen, frem til 20:00 søndag kveld.

Ønsker man tilgang til feltet på andre ukedager, må dette gjøres på eget ansvar og/eller i avtale med ansvarlig vinterbrøyter, med de økonomiske forpliktelser dette eventuelt vil innebære!

Veiene våre er i bunn og grunn det viktigste vi har - i forhold til å kunne komme oss trygt frem, og hjem, til og fra hytta.

Vedlikehold er en kontinuerlig og evigvarende prosess, som nødvendigvis genererer kostnader, sommer som vinter.

Veiavgiften sendes ut og må betales hver vår/sommer og høst/vinter. (kr. 4500,-).

VIKTIG INFORMASJON FOR VINTERSESONGEN 

Når det gjelder vinterbrøyting:

HUSK at gjeldende regel er at brøyting skal være gjennomført

fredager innen kl. 12:00.

Feltet skal holdes fremkommelig gjennom helgen, frem til 20:00 søndag kveld.

Ønsker man tilgang til feltet på andre ukedager, må dette gjøres på eget ansvar og/eller i avtale med ansvarlig vinterbrøyter, med de økonomiske forpliktelser dette eventuelt vil innebære!

stopp avgift.gif

Viktig informasjon: bompenger ved Markeset

Samtlige kjøretøy som ikke betaler fast veiavgift i Kvisle Skog må betale veiavgift.

Personbiler kr. 50,-, tyngre kjøretøy kr. 75,-

Dette er et tiltak primært gjeninnført for å generere noen kjærkomne ekstra midler til veirelaterte tiltak i hyttefeltet.

Med dette ekstra tilskuddet håper vi dessuten å begrense nødvendigheten av å øke veiavgiften for hytteeierne.

Derfor er det viktig at vi instruerer alle våre besøkende og påsér at denne avgiften betales.

Betaling gjøres fortrinnsvis med VIPPS, alternativt kan kontanter også benyttes.

Veiledning for betaling med VIPPS, veiledning for betaling KONTANT

Informasjonstavle, passér- og kvitteringssedler plasseres ut på den nye tavlen ved Markeset, slik at dette forhåpentligvis vil være enkelt og selvinstruerende for samtlige besøkende og brukere av veien!

bomstasjon.jpg
veiskilt.JPG
bottom of page