KVISLE SKOG VEL

Foreningens navn er Kvisle Skog Vel, initialene er KSV og stiftelsesdatoen er 25. august 1973.
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser overfor grunneiere og offentlige myndigheter,

samt å fremme trivselen for hytteeierne.

NY hytteeier på Kvisle?
- vi trenger din informasjon:

Tusen takk for din tid!

Kvisletre png Aron.png