top of page

KVISLE SKOG VEL

Foreningens navn er Kvisle Skog Vel, initialene er KSV og stiftelsesdatoen er 25. august 1973.
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser overfor grunneiere og offentlige myndigheter,
samt å fremme trivselen for hytteeierne.

bottom of page