KVISLE SKOG VEL

Foreningens navn er Kvisle Skog Vel, initialene er KSV og stiftelsesdatoen er 25. august 1973.
Foreningens formål er å ivareta medlemmenes fellesinteresser overfor grunneiere og offentlige myndigheter,

samt å fremme trivselen for hytteeierne.

NY hytteeier på Kvisle?
- vi trenger din informasjon:

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com