OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com

Kvisle Skog Vel - Styre og kontaktinfo 2018 / 2019

Styrets leder: Aron Preus | mail: aronpreus1970@gmail.com | tlf: 915 34 067

Nestleder: Dagfinn Haugen | mail: dagfinn.haugen@felleskjopet.no | tlf: 913 90 216

Sekretær: Oddbjørn Christensen | mail: oddbjornc64@gmail.com | tlf: 409 10 668

Kasserer: Ann Smeds Kristiansen | mail: ann.smeds.kristiansen@norconsult.no | tlf: 454 01 325

Styremedlem: Ole Petter Dahlberg | mail: dahlbergole@gmail.com | tlf: 454 01 455

Styremedlem: Jonathan Pycroft | mail: pycroftjon@gmail.com | tlf: 941 68 228

Styremedlem: Harald Larsen | mail: harald.rudland.larsen@gmail.com | tlf: 930 13 283

Varamedlem: Tomas Lyngstad | mail: tomas_7_7@hotmail.com | tlf: 917 51 950

Varamedlem: Pål Gundersen | mail: depeche1972@hotmail.com | tlf: 977 70 825

Veikomite: Kjetil Bøe | mail: abchaandverk@gmail.com | tlf: 915 47 540

Veikomite: Karstein Eirik Svartangen | mail: karstein.svartangen@kis.no | tlf: 480 90 000

Valgkomite: Rebekka Preus | mail: rebekka@sf-nett.no | tlf: 932 03 803

Valgkomite: Kirsten Molander | mail: kirstenmarie.molander@gmail.com | tlf: 908 68 073