Kvisle Skog Vel - Styre og kontaktinfo 2020 / 2021

Styrets leder:

Aron Preus

mail: aronpreus1970@gmail.com

tlf: 915 34 067

Nestleder:

Dagfinn Haugen

mail: dagfinn.haugen@felleskjopet.no

tlf: 913 90 216

Kasserer:

Oddbjørn Christensen

mail: oddbjornc64@gmail.com

tlf: 409 10 668

Sekretær:

Tomas Lyngstad

mail: tomas_7_7@hotmail.com

tlf: 917 51 950

Styremedlem:

Jonathan Pycroft

mail: pycroftjon@gmail.com

tlf: 941 68 228

Styremedlem:

Runar Halvorsen

mail: runar_74@hotmail.com

tlf: 975 19 937

Styremedlem:

Tomas Lyngstad

mail: tomas_7_7@hotmail.com

tlf: 917 51 950

Styremedlem:

Ingunn Vogel

mail: ingunn.vogel@vy.no

tlf: 932 22 667

Varamedlem:

Harald Larsen

mail: harald.rudland.larsen@gmail.com

tlf: 930 13 283

Varamedlem:

Pål Gundersen

mail: depeche1972@hotmail.com

tlf: 977 70 825

Kvisle Skog Vei:

Kjetil Bøe

mail: abchaandverk@gmail.com

tlf: 915 47 540

Kvisle Skog Vei:

Jan Kristiansen

mail:

tlf: 913 44 277

Valgkomite:

Rebekka Preus

mail: rebekka@sf-nett.no

tlf: 932 03 803

Valgkomite:

Cigdem Tokgur

mail: cig.t@hotmail.com

tlf: 415 17 700

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com