Kvisle Skog Forvaltning.jpg

Kvisle Skog Forvaltning - Jakt og Fiske

En spørreundersøkelse fra Kvisle Skog Vel:

Innledningsvis - litt viktig informasjon:

Formål:

 

Opprette gruppen:

Kvisle Skog Forvaltning:


Hytteeierne på Kvisle Skog får eksklusiv tilgang på småviltjakt.

 

Jakta reguleres med fokus på «best for viltet og best for hyttefolket».

 

Bag limit (kvote) kan innføres på noen arter for å besørge god bestand av skogsfugl, hare, rype m.m.

 

Hytteeiere som ikke jakter skal føle seg trygge, og ha tillit til at jegerne er kjentfolk fra Kvisle Skog. Fiskevannene har mye småfisk, og med rett kultivering vil bestanden av større fisk kunne utvikle seg.

 

Utfordring:

 

Grunneierne på Kvisle Skog ønsker i utgangspunktet og gi hytteeierne muligheten til eksklusivitet i forhold til å kunne bedrive småviltjakt i området.

 

MEN - dette kommer nødvendigvis med en økonomisk forpliktelse.

 

Følgelig må det kartlegges - i forhold til engasjement og interesse blant hytteeierne; for å se om dette vil være økonomisk bærekraftig relatert til forventede inntekter fra Grunneierne sin side.

 

Følgelig går vi derfor ut med denne lille undersøkelsen - for å innhente nødvendig og viktig informasjon, med hensikt å skaffe oss innsikt og bedre vurderingsgrunnlaget:

Vi ber om at alle hyttene gir sin tilbakemelding - og er det flere på samme hytte som ønsker å drive jakt er det viktige at SAMTLIGE som eventuelt ønsker dette må besvare skjemaet!

Trykk på linken under for å komme til skjemaet:

https://forms.wix.com/b194e15d-8f21-4dd0-989d-7d307f184680:be5d4388-5c44-4c7f-9c44-7c90edfe063e