top of page
KVISLE LOGO FORVALTNING.jpg

Kvisle Skog Forvaltning - Jakt og Fiske

pngwing.com (10).png
Kvisle Skog - JAKTKART.jpg

Spørsmål rundt jakt og forvaltning?

- Kontakt:

Kvisle Skog Forvaltning ved:

Øyvind Ramsøy

Tlf: 93088718

Mail: oyrams@gmail.com

Erik Ingebretsen

Tlf: 40417875

Mail: erik.ingebretsen@gmail.com

Axel Kjærgaard Stockinger

Tlf: 90124945

Mail: axel.stockinger@gmail.com

 

Vil DU ta del og bli med i arbeidet med forvaltningen av området på Kvisle Skog?

Ta kontakt med ErikØyvind eller Axel - vi trenger ALLE som kunne tenke seg å bidra i spennende arbeid for natur og hyttefelt!

pngwing.com (12).png
Forvaltning FB.jpg

Viktig informasjon om jakt 2023/2024:

Kvisle Skog Forvaltning er tildelt rollen som administrator

for all jakt på Kvisle Skogs grunn for sesongen 2023/2024:

Priser og betingelser :

Maksimalt 7 jegere i terrenget pr dag!


 

 

 

 

 

 

 

 

- Årskort: 1000 NOK – Personlig for hytteeiere, KUNKvisle Skog


- Jegernummer, hyttenummer og Navn fylles ut ved betaling –

  Vippses før 10 september.

- Kvittering om betalt jegeravgift og screenshot av vippsbetaling sendes til kvisleskog.forvaltning@gmail.com

Eksempel:

 

Jegere som har betalt årskort, vil bli invitert til Kvisle Skog Forvaltning

  sin Facebook side (klikk på ikon):

 

Her meldes det inn om hvor man skal jakte, og del gjerne bilder og opplevelser fra      jakta.


- Ingen gjestejegere tillates de to første helgene av jakta


- Betaling av gjestekort før jakta starter – Gjest med navn, dokumentasjon om
  betalt jegeravgift og telefonnummer sendes til: kvisleskog.forvaltning@gmail.com

- Innehavere av årskort kan kjøpe gjestekort for 300 NOK pr. døgn.

  NB! Max 2 gjestekort pr hytteeier!

  (Etter 23. september)

 

 


 Booking :


Send mail til kvisleskog.forvaltning@gmail.com mandag fra 09:00 før nærmeste jakthelg.
o Navn
o Telefonnummer
o Hyttenummer

 Hvem som får jakt op
pdateres i løpet av tirsdag her (klikk på ikon):

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Viltrapportering –

Rapporteres inn på epost til: kvisleskog.forvaltning@gmail.com

Meld inn dato og hva som  er felt.

 

Videre formål, prinsipper, håp og intensjoner med Forvaltningsarbeidet:

Formål:


Hytteeierne på Kvisle Skog har fått eksklusiv tilgang på småviltjakt.

Jakta reguleres med fokus på «best for viltet og best for hyttefolket»

Bag limit (Kvote) kan innføres på noen arter for å besørge god bestand av skogsfugl, hare, rype m.m.

 

Hytteeiere som ikke jakter skal føle seg trygge, og ha tillit til at jegerne er kjentfolk fra Kvisle Skog. Fiskevannene har mye småfisk, og med rett kultivering vil
bestanden av større fisk utvikle seg.

Kultivering
Uttak av små rovvilt - Rødrev, Mår og Røyskatt

Smårrovvilt er som kjent den største fienden for skogsfuglegg, rådyrkalver hareunger og kyllinger. Med mårfeller og lokke-/åtejakt på rødrev vil vi få ned bestanden av rovvilt og opp bestanden av fugl, hare og rådyr.

 


Garnfiske i Fremstetjønn, Metjønn og Langetjønn
- Uttak av småfisk 
med garn og/eller fiskeruse vil øke bestanden av større fiks, og          skape bedre levevilkår i fiskevannene.


- Årlig fiskekonkurranse


Taksering av terreng
- Jakt og fiskegruppa vil organisere taksering av terrenget for telling av fugl, og
organisering av kvoter.

Økt interesse for jakt og vilt
Det vil bli satt ut enkelte viltkameraer.


- Resultatet fra kameraene blir delt på Kvisle Skogs Facebookside.

Dette vil gi et spennende innblikk i hva som beveger seg rundt hyttefeltet.

Gapahuk ved spillplasser.
- Gapahuk ved kjente spillplasser for orre og tiur.

Her kan det også settes opp viltkamera med "live feed".

Check.png
facebook-logo-png-38364.png
JAKTBETALING VIPPS.jpg
bottom of page