top of page
KVISLE LOGO FORVALTNING.jpg
Kvisle Skog - JAKTKART.jpg

Spørsmål rundt jakt og forvaltning?

- Kontakt:

Kvisle Skog Forvaltning ved:

Lasse Mørk Andersen

Tlf: 97400796

Mail: lasse.mork.andersen@gmail.com

Eller:

Kvisle Skog Forvaltning ved:

Øyvind Ramsøy

Tlf: 93088718

Mail: oyrams@gmail.com

 

Vil DU ta del og bli med i arbeidet med forvaltningen av området på Kvisle Skog?

Ta kontakt med Lasse eller Øyvind - vi trenger ALLE som kunne tenke seg å bidra i spennende arbeid for natur og hyttefelt!

pngwing.com (12).png
Forvaltning FB.jpg

Kvisle Skog Forvaltning - Jakt og Fiske

pngwing.com (10).png

Viktig informasjon om jakt 2022/2023:

Kvisle Skog Forvaltning er tildelt rollen som administrator

for all jakt på Kvisle Skogs grunn for sesongen 2022/2023:

Priser og betingelser :

Maksimalt 7 jegere i terrenget pr dag!


 

 

 

 

 

 

 

 

- Årskort: 1000 NOK – Personlig for hytteeiere, KUNKvisle Skog


- Jegernummer, hyttenummer og Navn fylles ut ved betaling –

  Vippses før 10 september.

- Kvittering om betalt avgift sendes til kvisleskog.forvaltning@gmail.com

 

Jegere som har betalt årskort, vil bli invitert til Kvisle Skog Forvaltning

  sin Facebook side (klikk på ikon):

 

Her meldes det inn om hvor man skal jakte, og del gjerne bilder og opplevelser fra      jakta.


- Ingen gjestejegere tillates de to første helgene av jakta


- Betaling av gjestekort før jakta starter – Gjest med navn, dokumentasjon om
  betalt jegeravgift og telefonnummer sendes til: kvisleskog.forvaltning@gmail.com

- Innehavere av årskort kan kjøpe gjestekort for 300 NOK pr. døgn.

  NB! Max 2 gjestekort pr hytteeier!

  (Etter 23. september)

 

 


 Booking :


Send mail til kvisleskog.forvaltning@gmail.com mandag fra 09:00 før nærmeste jakthelg.
o Navn
o Telefonnummer
o Hyttenummer

 Hvem som får jakt oppdateres i løpet av tirsdag her (klikk på ikon):

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Viltrapportering – Rapporteres via digitalt skjema her (klikk på ikon):

 

 

 

 

 

 

 


 

Forutsetninger
 

- Det finnes ingen historikk på antall solgte årskort tidligere. Det legges derfor opp til      at det kan være nødvendig med endringer underveis i jakta.


Videre formål, prinsipper, håp og intensjoner med Forvaltningsarbeidet:

Formål:


Hytteeierne på Kvisle Skog har fått eksklusiv tilgang på småviltjakt.

Jakta reguleres med fokus på «best for viltet og best for hyttefolket»

Bag limit (Kvote) kan innføres på noen arter for å besørge god bestand av skogsfugl, hare, rype m.m.

 

Hytteeiere som ikke jakter skal føle seg trygge, og ha tillit til at jegerne er kjentfolk fra Kvisle Skog. Fiskevannene har mye småfisk, og med rett kultivering vil
bestanden av større fisk utvikle seg.

Kultivering
Uttak av små rovvilt - Rødrev, Mår og Røyskatt

Smårrovvilt er som kjent den største fienden for skogsfuglegg, rådyrkalver hareunger og kyllinger. Med mårfeller og lokke-/åtejakt på rødrev vil vi få ned bestanden av rovvilt og opp bestanden av fugl, hare og rådyr.

 


Garnfiske i Fremstetjønn, Metjønn og Langetjønn
- Uttak av småfiks med garn og/eller fiskeruse vil øke bestanden av større fiks, og          skape bedre levevilkår i fiskevannen.


- Årlig fiskekonkurranse


Taksering av terreng
- Jakt og fiskegruppa vil organisere taksering av terrenget for telling av fugl, og
organisering av kvoter.

Økt interesse for jakt og vilt
Forplasser av storvilt foran viltkamera


- Foring av storvilt med "live feed" for hytteierne gir et spennende innblikk i hva som beveger seg rundt hyttefeltet.

Forplasser er regulert og det tas hensyn til oppdaterte lover og regler.

Gapahuk ved spillplasser.
- Gapahuk ved kjente spillplasser for orre og tiur. Her kan det også settes opp                viltkamera med "live feed".

Check.png
pngwing.com (9).png
facebook-logo-png-38364.png
JAKTBETALING VIPPS.jpg
bottom of page