Sat, Sep 26 | Kvisle Skog

Årsmøte 2020 Kvisle Skog

Årets årsmøte vil finne sted ved BADEPLASSEN på Kvisle Skog. Vi vurderer det som et bedre alternativ, i lys av pågående situasjon og Covid-19. Vi satser på å gjennomføre et konsist og effektivt årsmøte.
Registreringen er lukket

Tid og sted

Sep 26, 11:00 AM
Kvisle Skog, 3628 Veggli, Norway

Om eventen

Registreringen er lukket

Dele denne eventen

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com