Ved - og vedtjenester i Kvisle Skog

Kontakt:

For bjørkeved levert i storsekk på hytta:

Ragnvald Mykstu

Tlf: 920 29 444

Mail: ragnvm@online.no

For bjørkeved levert på hytta i 60l sekk eller storsekk:

Niri L. Svingen

Tlf: 949 84 977

Mail: niri.l.svingen@gmail.com

- Ta kontakt for pris og info 

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com