Spesielle tider .....

VIKTIG INFORMASJON TIL SAMTLIGE:

I lys av rådende situasjon og som følge av råd fra myndigheter og Rollag kommune informeres det om følgende:

Brøyting til- og i Kvisle Skog hyttefelt opphører etter endt brøyting søndag 15. mars 2020.

All ferdsel på veier og i hytteområdet vil etter søndag 15. mars følgelig skje på EGEN risiko.

Dette er nødvendige tiltak i en spesiell tid for oss alle.

Vi ber om forståelse og respekt for situasjonen.

Informasjon og retningslinjer fra Rollag kommune:

https://www.rollag.kommune.no/organisasjon/informasjon

Følgende melding distribueres fra Rollag kommune lørdag 14. mars:

Dette er en melding fra Rollag kommune:

Rollag kommune henvendte seg i går til eiere av fritidsboliger, der vi henstilte til hyttefolket å forbli i bostedskommunen.
Kommunen registrerer at det er stor aktivitet i hyttefelt og også på spredt beliggende hytter. Vi gjør oppmerksom på de sentrale myndighetenes oppfordring om å forbli i bostedskommunen, og vil sterkt oppfordre de som nå er i fritidsbolig om å returnere til bostedskommunen.
Vi ber om forståelse for at kommunen retter en slik oppfordring i en tid vi er nødt til å være strenge med prioritering av egne ressurser.

Nå må alle delta i dugnaden der de kan.


Viel Heitmann, ordfører
Hans Henrik Thune, rådmann

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com