top of page

Spesielle tider .....

Covid.png
VIKTIG INFORMASJON TIL SAMTLIGE:

I lys av rådende situasjon og som følge av råd fra myndigheter og Rollag kommune informeres det om følgende:

Brøyting til- og i Kvisle Skog hyttefelt opphører etter endt brøyting søndag 15. mars 2020.

All ferdsel på veier og i hytteområdet vil etter søndag 15. mars følgelig skje på EGEN risiko.

Dette er nødvendige tiltak i en spesiell tid for oss alle.

Vi ber om forståelse og respekt for situasjonen.

Informasjon og retningslinjer fra Rollag kommune:

https://www.rollag.kommune.no/organisasjon/informasjon

Følgende melding distribueres fra Rollag kommune lørdag 14. mars:

Dette er en melding fra Rollag kommune:

Rollag kommune henvendte seg i går til eiere av fritidsboliger, der vi henstilte til hyttefolket å forbli i bostedskommunen.
Kommunen registrerer at det er stor aktivitet i hyttefelt og også på spredt beliggende hytter. Vi gjør oppmerksom på de sentrale myndighetenes oppfordring om å forbli i bostedskommunen, og vil sterkt oppfordre de som nå er i fritidsbolig om å returnere til bostedskommunen.
Vi ber om forståelse for at kommunen retter en slik oppfordring i en tid vi er nødt til å være strenge med prioritering av egne ressurser.

Nå må alle delta i dugnaden der de kan.


Viel Heitmann, ordfører
Hans Henrik Thune, rådmann

bottom of page