SOLCELLER OG 12V - MONTERING, HJELP OG TILSYN

Kvisle Skog er et hytteområde uten strøm.

Allikevel opplever man med dagens teknologi og fascilitetsmuligheter at livet på hytta definitivt kan tilnærmes livet med strøm i stikkontaktene i større og større grad.

 

Skal du sette opp nytt solcelleanlegg og trenger fagkyndig eksperthjelp?

Trenger du veileding, service eller hjelp til ditt eksisterende solcelleanlegg/batterier?

Kontakt alltid trivelige:

Knut Toneiet

Mobil: 920 48 868

 

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com