Avfall- og søppelhåndtering på Kvisle Skog

Søppelcontainer for avfall finnes ved innkjøring/utkjøring av Vergjedalsveien, nede ved fossen.

I denne kastes KUN HUSHOLDNINGSAVFALL!

Pusser du opp på hytten?

Skal du kvitte deg med møbler eller annen type avfall, skal dette ikke under noen omstendighet kastes i denne containeren.

Veggli har fått Miljøstasjon hvor alt som ikke er regulært husholdningsavfall skal kastes.

Åpningstider og informasjon finner du HER

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com