Snekkertjenester på Kvisle Skog

Ved behov for kyndig faghjelp på Kvisle Skog, så er vi heldige som har ressurser i "egne rekker".

Så trenger du hjelp til ditt lille eller store prosjekt, ta kontakt med en av Kvisle Skogs enestående fagmenn:

Tømrermester Dagfinn Ravnås (hytte #86)

Mobil: 950 21 340

Mail: dagfinn.ravnaas@broadpark.no

ABC Håndverk v/ Kjetil Bøe (hytte #250)

Mobil: 915 47 540

Mail: abchaandverk@gmail.com

Utover "våre menn" - finnes det hjelp å få i "lavlandet":

Veggli Bygg v/ Svein Bålerud

Mobil: 990 06 743

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com