top of page
Snekkertjenester på Kvisle Skog
hammering

Ved behov for kyndig faghjelp på Kvisle Skog, så er vi heldige som har ressurser i "egne rekker".

Så trenger du hjelp til ditt lille eller store prosjekt, ta kontakt med en av Kvisle Skogs enestående fagmenn:

Tømrermester Dagfinn Ravnås (hytte #86)

Mobil: 950 21 340

Mail: dagfinn.ravnaas@broadpark.no

ABC Håndverk v/ Kjetil Bøe (hytte #250)

Mobil: 915 47 540

Mail: abchaandverk@gmail.com

Utover "våre menn" - finnes det hjelp å få i "lavlandet":

Veggli Bygg v/ Svein Bålerud

Mobil: 990 06 743

bottom of page