Kvisle Skog og vinterspor ....

Et relevant faktum er at brorparten av Velforeningens kontingentinntekter går til kjøring av skitraséer og løyper om vinteren.

- Dette er et omfattende arbeid, som naturlig nok medfører kostnader.

Ser vi fremover - vil trolig årlige kostnader for løypekjøring ligge på 60.000 - 80.000,- (inkl. MVA.)

Med dagens kontingent (kr. 400,-) genererer dette en inntekt årlig på ca. kr. 48.000,-

- Ergo er det åpenbart at tiltak må iverksettes.

Følgelig må vi nok forvente en nødvendig økning på Velkontingenten fra og med 2020 - men vi i KSV ønsker å undersøke mulighetene for og finne en modell som potensielt kan balansere kostnader i harmoni med ønske om- og benyttelse av tjenestetilbud.

For å kartlegge ønsker og behov har vi derfor laget en liten "spørreundersøkelse"

NB! Vi ber høflig om kun en besvarelse fra hver enkelt hytte.

Takk for ditt engasjement! 

Spørreskjema:
Skiløyper og traseer: hvor viktig ansér du dette å være, for deg og brukerne av din hytte?Skiløyper og traseer: hvor viktig ansér du dette å være, for deg og brukerne av din hytte?
Hvordan opplevde du Kvisle Skog med tanke på ferdsel på ski vinteren 2019?
Hvor viktig er det for deg og brukerne av din hytte med SPOR i traséene?
Ja / Nei
arrow&v

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com