• Aron

Info fra styremøte KSV mandag 8. oktober

Oppdatert: 5. jan. 2019


Mandag 8. oktober samlet styret i KSV seg i Drammen for ett styremøte med mange saker på agendaen. Vi hadde en gjennomgang av årets årsmøte, er så smått i gang med å diskutere med grunneierne om vei, vedlikehold og brøyteavtaler.


Nye nettsider er så smått under utarbeidelse, da dagens løsning "slukkes 31. desember 2018.

Vi oppsummerte erfaringer relatert til årets dugnad - og sa oss forsåvidt greit fornøyd med den.

Videre jobbes det litt i forhold til vinter og skiløyper - hvor vi igjen er i dialog med Erlend, Arne & Co.

Så får vi igjen satse på snø nok til godt over påske og påskerennet 2019 ;) ..
Ett knippe av årets dugnadsdeltakere! Vi takker samtlige for strålende innsats!


På vegne av KSV

med hilsen fra Aron Preus (Hytte 304)

109 visninger2 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com