OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com

18. sep. 2018

Never Miss a Thing

0 kommentarer

With mobile push notifications, you’ll always be up to date with everything that happens on your forum.

 

To sign up for push notifications, head to your Profile Page > Settings.

Once you opt in for push notifications you’ll get notified when people like your posts, leave comments and when someone you follow publishes a post.

Nyeste innlegg
  • Not at your computer? It’s easy to manage your forum on your phone. Create, delete and rearrange posts, or share them on social media. Enable/disable your comments and more. You can also pin your favorite posts so more people will see them and they get more engagement within your forum’s community. Because Wix Forum is so mobile friendly, once your forum is set up, all you need is your phone.
  • Our seamless mobile solution means your mobile forum is easy to navigate, works just like desktop and looks stunning on every phone. Your visitors can do everything from their phone. Write posts, leave comments, add images, fun emojis, share posts on social, etc.