OM KVISLE SKOG >

Kvisle Skog ligger ved inngangen til Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat mellom dalførene Sigdal og Numedal.

Landskapet rommer dype kløfter, myrlendt gammelskog og snaufjell med vidt utsyn. Gjennom tidene har gamle skogbranner etterlatt brannmerker på furutrær og stubber.

Disse gir, sammen med stormfelling og hogst, seterdrift og naturlig utvikling, landskapet særpreg og variasjon.

Illustrasjoner av Anne-Lise Larsen

KVISLE-LOGO-REV-for-web.gif

KVISLE SKOG VEL,

3628 Veggli, Rollag kommune,

Buskerud - Norge

Org. nr. 921 956 916

Telefon: 915 34 067

Epost: aronpreus1970@gmail.com

18. sep. 2018

What’s the Wix Forum?

0 kommentarer

Wix Forum is the perfect tool to connect with your site visitors, build a community & drive more traffic to your site! Have something to say? Click Create New Post to start your own discussion.

What else can you do with your forum? Give it a catchy name, create unlimited categories and choose from beautiful layouts like Card or Classic.

If your forum has lots of images, then a Card layout is the one for you! A Classic layout is perfect for long text discussions.

Plus, both layouts look great on desktop and mobile. After you’ve picked your layout, customize it with stunning design features to make your forum look just right.

Nyeste innlegg